top of page

บริการของเรา

บริการดี ความเย็นเยี่ยม  นึกถึงเรา "โตดี"

ห้องเย็นโตดีมีการให้บริการห้องเย็น (-18°C) รวมถึงการฟรีสสินค้า (-35°C) แพ็ค/รีแพ็คและโหลดสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งทุกชนิด เช่น อาหารทะเล, สินค้าปศุสัตว์ สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ ภายใต้นโยบาย บริการดี ความเย็นเยี่ยม นึกถึงเรา "โตดี"

tohdee's experienced team

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

quality icon

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP โดยกรมประมงและ  ได้รับใบอนุญาตนำเข้า        เคลื่อนย้าย และที่พักซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์

inventory management system

มีระบบ Inventory Management Systemเพื่อความแม่นยำในการบริการ

warehouse icon

บริการครบวงจรตั้งแต่รับฝาก, ฟรีส, โหลดจนถึงการแพ็ค-รีแพ็คสินค้า

cctv icon

รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ CCTV

ตัวอย่างประเภทสินค้าที่รับฝากแช่/ฟรีส

Seafood products

อาหารทะเล

  • อาหารทะเล

  • ผลิตภัณฑ์ทะเลแปรรูป

Meat products

เนื้อสัตว์*

  • เนื้อสัตว์

  • เนื้อสัตว์แปรรูป

Frozen fruit products

ผลไม้แช่แข็ง

  • ผลไม้แช่แข็ง

  • น้ำผลไม้แช่แข็ง

  • ผลไม้แปรรูปแช่แข็ง

Other frozen products

สินค้าอื่นๆ

  • ผลิตภัณฑ์จากนม

  • ไอศครีม

*ห้องเย็นโตดีได้รับใบอนุญาต นำเข้า เคลื่อนย้าย และที่พักซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์

บริการของเรา

frozen foods

บริการห้องเย็นรับฝากและฟรีสสินค้า

บริการรับฝากสินค้าในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่อง, ถุงและตะกร้า เป็นต้น ห้องเก็บของเราควบคุมอุณหภูมิที่  -18°C และบริการฟรีสสินค้าที่อุณหภูมิ -35°C ทางบริษัทมีระบบตรวจเช็คสินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความแม่นยำ

Tohdee store room
packing icon

บริการแพ็ค/รีแพ็คสินค้า

บริการบรรจุสินค้าลงกล่อง สวมถุง ติดสติกเกอร์ บริการรีแพ๊คสินค้า(แบ่งบรรจุสินค้า)  รวมถึงสามารถให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และนับจำนวนสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

packing service
forklift icon

บริการโหลดสินค้า

ทางห้องเย็นมีการบริการโหลดสินค้า ขึ้น-ลง จากตู้คอนเทนเนอร์ และรถขนส่ง รวมถึงมีบริการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทตามความต้องการของลูกค้า

loading service
warehouse icon

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

ทางห้องเย็นสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และเช็คสต็อคให้กับลูกค้า โดยใช้ระบบ Inventory Management  เพื่อจัดการสินค้าได้อย่างแม่นยำ

Tohdee forklift and warehouse
bottom of page